Tel: +43 (0) 7742 - 58805
O NÁS

NAŠA KONCEPCIA A NAŠE HODNOTY

Naša firma sa zameriava na stavebné činnosti, predovšetkým na podzemné stavby. Prioritou našich odborne zaškolených pracovníkov a nášho angažovaného tímu v administratívnej zložke je uspokojiť požiadavky našich zákazníkov pri realizácii stavieb. Vďaka našej priamočiarej línii sme sa v priebehu uplynulých rokov etablovali v pozícii jedného z vedúcich poskytovateľov v oblasti realizácie podzemných ťažieb. Aj naďalej chceme kráčať touto cestou, aby sme spoločne s našimi zákazníkmi dokázali podať tie najlepšie výkony. Túto pozíciu chceme zastávať dlhodobo a upevňovať ju aj naďalej, pričom naše konanie sa zakladá na základných hodnotách, akými sú tímový duch, kvalita, bezpečnosť a čestnosť.

171105_SLOVAKSTAV_KPA0600
171104_SLOVAKSTAV_KPA0168

HISTÓRIA FIRMY

Spoločnosť SLOVAKSTAV bola založená v roku 2004 v Bratislave ako kancelária GRIDO Architektur a zameriavala sa na realizáciou stavebných prác v rozsahu pozemných stavieb. V roku 2011 sa v dôsledku obchodnej činnosti rozdelili vtedajší spoločníci a firma sa ponúkla na predaj. S prevzatím GRIDO sa obchodný názov spoločnosti zmenil na SLOVAKSTAV a došlo k zmene štruktúry. Spoločnosť sa vzdala realizácie pozemných stavieb a postupne sa uskutočnila reorganizácia na špecializáciu na podzemné stavby. Spoločnosť disponuje na Slovensku oprávnením pre vykonávanie banskej činnosti, spojenej s realizáciou stavieb a manipuláciou s výbušnými látkami. Rovnako má spoločnosť povolenie pre výkon činnosti personálnej agentúry. Tieto predmety podnikateľskej činnosti sú rovnako platné pre Slovinsko, Nemecko, Rakúsko, Bosnu a Hercegovinu, ako aj Maďarsko.

ŠTRUKTÚRA FIRMY

SLOVAKSTAV pôsobí okrem svojho hlavného sídla firmy v Trnave (Slovensko) vo svojich dcérskych spoločnostiach v nasledujúcich krajinách:

  • Celje (Slovinsko)
  • Trostberg (Nemecko)
  • Kirchberg bei Mattighofen (Rakúsko)
  • Banja Luka (Bosna a Hercegovina)
  • Pécs (Maďarsko)
171104_SLOVAKSTAV_KPA0245